Čtenářský deníček

Eric De Rosny: Vládcové noci
Argo 2002, překlad Jindřich Vacek

"Čarodějové z řeky mě nazývají
Ten, který odhaduje, co je skryto"

Autor, člen řádu jezuitů, působí už dlouhá léta v Africe. Během pobytu v Kamerunu se sblížil s domorodým kouzelníkem, jenž jej zasvětil do svých tajemství. Kniha umožňuje neobyčejně ucelený a zasvěcený pohled na tento aspekt tradičního života černé Afriky.

Ndimsi je to, co nemohou vidět ani znát obyčejní smrtelníci. Je to skrytá strana věcí, svět tajných úmyslů a skrytých záměrů. Komu se dostalo daru proniknout do těhle neviditelných věcí, má úžasnou moc, která mu umožňuje působit na zdraví a na nemoci i přinášet obyčejným smrtelníkům štěstí či neštěstí.

Když se Din, kamerunský čaroděj, pokouší popsat ndimsi, vždycky tvrdí, že to není svět z křesťanského hlediska špatný - bojuje v něm přece o dobro. Jeho vysvětlení je jakousi obhajobou ndimsi:

"Chci ti něco upřímně povědět: my dokážeme otevřít oči v noci, do ndimsi. Ndimsi, to je, jako kdybychom se ocitli ve světle. To je ono, ndimsi. Ndimsi je dobrá věc. Vidíš až do Evropy, tam i jinam, a přitom zůstáváš doma. Ndimsi, to je tohle: vidíš zlo a dobro. Je to jako ve dne.
Musíš vědět, že ndimsi v sobě nemá nic špatného. Mne vychovali v katolické víře. Dávám peníze na duchovní. Že nechodíme k přijímání, to není tím, že vyrábím mianga (léky související s ndimsi), ale tím, že mám dvě ženy. Podle mě je ndimsi dobrá věc.
Když ke mně přijde nemocný, jenom prosím Boha, aby mi ho pomohl uzdravit, protože to On mi k tomu dal byliny a kůru. když je to nemocný, kterého můžu uzdravit, řeknu mu: 'Uzdravíš se!' Ale když v ndimsi vidím, že pro něj nemůžu nic udělat, řeknu mu rázně: 'Jdi do nemocnice!' Vím, že ten člověk je mrtvý.
Jenže dneska se snaží lidi přesvědčit, že ndimsi je špatné. Ale ndimsi je špatné jenom tehdy, když ti jde jen o čarodějnictví, když chceš jen zabíjet druhé. Na tomhle světě Bůh nechává dělat každého, co uzná za vhodné."

Eric de Rosny také uvádí, že nabyl jistoty, že obvinění z očarování jsou stěžejním kamenem ve hře tradiční medicíny. Nganga (léčitel) se ho nemůže vzdát, aniž léčení částečně pozbude účinků. Ptá se, jak všichni ti ngangové a jejich klienti dokážou uvést do souladu svou víru se zmíněným obviňováním? Důvody takového jednání však pochopil lépe, když je zasadil do logicky skloubeného kulturního celku s jeho kompenzačními rituály. Léčitelé, které autor znal - Din, Loe, Nombote a Tokoto - souhlasně tvrdí: nesluší se doopravdy milovat toho, kdo se vás snaží očarovat; v opačném případě totiž posílíte jeho neblahou moc nad vámi i nad vašimi blízkými. Pacienti též říkají totéž: "Když čaroději opovrhuješ, nemůžou ti ublížit." Tato záležitost připadá de Rosnymu od té doby, co ngangy poznal, jako hlavní příčina toho, co hluboko pod povrchem jeho a jejich svět navzájem odlišuje.


3.2.2008