Čtenářský deníček

Victor J. Drapela: Přehled teorií osobnosti
 Portál 1997, překlad: Karel Balcar


Tato kniha, ať už ji člověk čte z jakéhokoliv důvodu, pravděpodobně vede ke dvěma závěrům: Lidská osobnost je složitým, fascinujícím jevem, který si vzdor soustředěnému zkoumání uchovává prvky tajemna. Složitá povaha osobnosti je pouze jedním důvodem pro rozmanitost teorií, které tato kniha velmi přijatelnou formou zachycuje. Dalším důvodem jsou rozdílné přístupy jednotlivých teoretiků.
Z teorií osobnosti je zde uvedeno dvacet nejvýznamnějších, což je poměrně reprezentativní vzorek. Freudova psychoanalýza a Jungova analytická psychologie zdůrazňují úlohu nevědomí. Jiní, jako Adler, Horneyová a Sullivan, popisují osobnost v sociálním kontextu.
Také čtenář zjistí, jaký je propastný rozdíl mezi teoretiky já a behavioristy. Rogers, Maslow a další, patřící k první skupině, zdůrazňují úlohu já jako katalyzátoru veškeré osobnostní dynamiky a nositele lidského vývoje. Hull a Skinner patří k výrazným mluvčím behaviorismu, nabízející technologii, kterou lze měnit lidské chování tak, aby sloužilo účinněji při zvládání nároků života. Nakonec jsou tu někteří teoretici, kteří rozvíjejí filozofický přístup ke studiu osobnosti. K nim patří Fromm, Allport a Frankl.
Všechny významné teorie osobnosti jsou předznamenány nápadnými životními zkušenostmi svých tvůrců. Freudův oidipovský komplex souvisí s jeho dětskou zkušeností s poměrně starým a přísným otcem a mnohem mladší, něžnou matkou. Ústřední pojem osobní identity v Eriksonově teorii odráží odcizení mladého Eriksona od židovského společenství pro jeho skandinávský původ a od nežidovského společenství v důsledku toho, že patřil k židovské obci. Rogersovo zdůrazňování potřeby osobní svobody a jeho doporučení hledat vodítka v různých životních situacích nasloucháním vlastnímu organismu jsou reakcí na jeho zkušenosti v mládí: spartánská rodinná výchova, sebezapírání a přísní rodiče. Jiný nápadný příklad nabízí Franklova logoterapie (je zbudovaná kolem svého ústředního pojmu "vůle ke smyslu"), která je z velké míry formulována v surovém ovzduší koncentračního tábora.
Těsné sepětí vlastních zkušeností a způsobu, jak kdo vysvětluje osobnost, neplatí jen pro uznávané teoretiky, ale pro každého, kdo se do podobné věci pustí.

Teorie osobností lze klasifikovat pomocí dvou pólů: A, B.

S pólem A souvisí teorie, které definují osobnost jako pouhou dedukci z chování. Sem patří například Cattel, Dollard a Miller. V tomto pojetí není osobnost ničím reálným a nemá žádné vlastní funkce.
S pólem B souvisí teorie, které definují osobnost jako reálnou entitu, která má vlastní existenci a funkce. Mezi teoretiky s tímto pojetím patří například Allport, Combs, Snygg a Maslow. Mezi těmito dvěma póly se rozprostírá kontinuum. Od pólu A k pólu B lze teorie řadit asi takto:
Behaviorismus (Pavlov, Hull, Skinner)
Teorie učení (Dollard a Miller)
Rysová a faktorová teorie (Cattel)
Interpersonální teorie (Horneyová, Sullivan)
Individuální psychologie (Adler)
Psychosociální teorie (Fromm, Erikson)
Psychoanalytická teorie (Freud)
Analytická teorie (Jung)
Teorie pole (Lewin)
Systematický eklekticismus (Allport)
Holistická teorie (Goldstein, Maslow)
Logoterapie (Frankl)
Fenomenologie (Husserl, Combs a Snygg)
Teorie já (Rogers)

Čistokrevných teorií ale existuje málo. To platí zvláště o teoriích ve středním úseku kontinua, ale týká se to i teorií poblíž bodů A a B. Příkladem je Goldsteinova holistická teorie, její důraz na tvarově psychologické, fenomenologické a existenciální myšlenky ji táhne do značné blízkosti pólu B, avšak její důraz na vyrovnávání se s okolím odráží sociální dimenzi osobnostního rozvoje a posouvá ji blíže do středu kontinua.

Díky této knize lze získat vhled do mnoha různých přístupů při tvorbě názoru na osobnost. Lze zde načerpat poučení o dynamice vnitřního růstu a motivace lidí, kniha se zabývá i vnitřními konflikty, úzkostmi a selháními, které stojí na počátku každé dlouhé cesty.

Mluvil jsem onehdá o této knížce s jednou známou, původním povoláním psycholožkou, která vyučuje studenty dialektickému jednání na jedné vysoké škole, a ta si tuhle knihu nemohla vynachválit pro její přehlednost a srozumitelnost. Patří k jejím oblíbeným učebním pomůckám.


8.2. 2003