Čtenářský deníček

Terry Eagleton: Idea kultury
Host 2001, překlad Jan Balabán

Složeno z kapitol: "Varianty kultury", "Kultura v krizi", "Kulturní války", "Kultura a příroda" a "Ke společné kultuře". Poměrně nestravitelné čtení.

Jen pár více méně podivných výroků z knihy:

Možná že činnost jako výroba okapových rour nechápeme jako kulturní proto, že podle sémiotické definice kutury, jež byla přechodně populární v sedmdesátých letech, nejsou významové, tedy označující. Cliford Geetz kulturu vidí jako pavučinu významů, v níž je lidstvo zavěšeno.

Kulturu lze chápat jako implicitní znalost světa, díky níž lidé nacházejí správné způsoby jednání ve specifických kontextech.

Postmoderní a předmoderní způsob myšlení si jsou podobnější, než by se zdálo. Oba především mimořádně uctívají kulturu.

Prohlašovat, že idea kultury dnes prožívá krizi, je nebezpečné, protože kdy tomu tak nebylo? Kultura a krize k sobě patří jako Laurel a Hardy.

Od šedesátých let se slovo "kultura" točí kolem své osy a nabývá v podstatě protikladného významu. Dnes znamená spíš potvrzení specifické identity - národní, sexuální, etnické, regionální - než její transcendenci.

Naše kulturní války probíhají nejméně na třech frontách: s kulturou jako ušlechtilostí, kulturou jako identitou a kulturou jako komercí či postmodernou.

Podle Marxe vznikla kultura jen jedním způsobem - opracováním přírody. Skutečnost, že práce znamená v marxismu i vykořisťování, je jedním z důkazů moudrého výroku Waltera Benjamina, že každý doklad civilizace je také dokladem jeho barbarství.

Z teoretického hlediska může být postmodernismus cenný v tom, že stírá samolibou identitu Západu. Když však vstoupí do postkoloniálního světa v povrchní konzumnosti, místní tradiční identity a komunity může uvrhnout do málo podnětné krize. Ta má hodně společného s bezdomovectvím, migrací a nezaměstnaností a může vyvolat nástup fundamentalismu, který je tím posledním, co by nekonečně liberální postmodernismus chtěl podporovat. Konečný triumf kapitalismu - tedy proniknutí kapitalistické kultury do nejvzdálenějších míst na zeměkouli - pak může znamenat nebezpečí pro samotný kapitalismus.

28.6.2007