Čtenářský deníček

C.G.Jung: Tajemno na obzoru, O fenoménech UFO a mimozemských jevech
Moderní mýtus. O věcech, které jsiou vídány na nebi, Dodatek. Různá Jungova vyjádření k fenoménu UFO

 Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999, přeložil Karel Plocek


C.G.Jung se zabýval psychologickou stránkou svědectví, fám, snů a obrazů o létajících talířích od konce druhé světové války, kdy se tento jev rozšířil, po celá padesátá léta, kdy se to různými zprávami o UFO jen hemžilo. Hlavně v Americe. C.G.Jung pokládá za odsouhlasení hodný závěr polooficiální zprávy bývalého ředitele amerického úřadu pověřeného pozorováním UFO J.Ruppelta, který zní: Něco je viděno, ale neví se co. Fyzikální skutečnost UFO zůstává velmi problematickou záležitostí. Je však podle Junga jisté, že létající talíře a zprávy o nich podněcují vědomou, rovněž tak i nevědomou fantazii, vědomá fantazie produkuje spekulativní domněnky a nevědomá fantazie pak dodává mytologické pozadí. Takže se pořádně neví, zda primární vjem má za následek fantazma, nebo v nevědomí se připravující fantazie přepadá vědomí iluzemi či vizemi.

Rozšíření fenoménu UFO po druhé světové válce přičítá C.G.Jung na vrub světové politické situaci, která ovlivňuje jak vědomí jednotlivců, tak i to kolektivní. Strach z konce světa díky možné válce mezi velmocemi, vodíková bomba, obavy z přelidnění, nebezpečí zmasovění, ekologické katastrofy a další probouzí podobné nálady, jaké se objevovaly začátkem letopočtu či s příchodem prvního milénia, kdy se očekával konec světa. Podobné úkazy dokládá i v patnáctém, šestnáctm století, kdy lidé vídali, nebo se domnívali, že vidí, na nebi různá hořící kola, roury, kříže, které asi symbolizovaly něco jako dělové koule, děla a podobně. Dnes se s rozvojem techniky už lidé ve snech tolik nepotkávají s anděly, nebeským ohněm a podobně, ale spíš si představují auta, letadla a také létající talíře, které ovšem mohou být i jakýmisi tvory z kosmu. V jednom snu, který mj. C.G.Jung rozebírá, vidí jedna snící žena kulatého kovového pavouka, hrajícího roli jakéhosi spasitele, který napomíná nejen ji, ale i celé lidstvo a přináší spásné poselství.

Kulovitý a doutníkovitý tvar UFO ve vizích různých lidí dává Jung do souvislosti s potřebou člověka po celistvosti, transcendenci, která není dosažitelná jen ve světě rozumu a toliko vědomí, skládajícího se z různých útržků, ale je vyjádřena potřebou jakéhosi přesahu, podle Junga bytostného Já, zobrazovaného také v podobě mandaly, která je vysledovatelná skoro v každé civilizaci, jak Jung od dvacátých let dokazuje. Sexuální hypotéza má podle Junga taky docela přesvědčivost, podle něj však převládá potřeba numinózního, vždyť ve svatých knihách různých náboženství se to terminologií a příměry z oblasti sexuální, mocenské či základního pudu potřeby potravy jen hemží. Tady si trochu C.G.Jung rýpl do Freuda, když uvádí, že v některých kulturách převládá jako hlavní potřeba nasycení se, v jiných prostě ten sex. A taky do křesťanství, které svou eschatologií, příchodem nebeského království v dnešním světě většinu lidí neoslovuje.

Jung také uvádí, že psýché se neprojevuje jenom v subjektivním okruhu osoby, nýbrž v kolektivních psychických jevech sahá daleko za něj. Bytostné Já zahrnuje jak individuum, tak společnost. Jak ukazuje zkušenost, archetypy mají vlastnost označovanou jako transgresivita, tj. projevují se tak, jako by náležely právě tak společnosti, jako individuu; proto jsou numinózní a nakažlivé. Symboly, vyjadřované taky právě jevy UFO, se dotýkají člověka nejen v jeho vědomí, technické fantazii nebo v jeho filozofické spekulaci, ale dokonce i v hloubi jeho "animální" povahy. To je právě to, co se od opravdového symbolu očekává, totiž že vyjadřuje a oslovuje téměř celého člověka.


13.3.2007