Čtenářský deníček

Iso Karrer: Zvěrokruh a lidový rok, Astrologie v mýtech a lidových zvycích
 Eugenika, 1998, překlad Vladinír Čadský


Rok

Skopec
Bohyně jara Ostara se probouzí a na východě jitřní záře. Kohout přináší vajíčko a kokrháním probouzí slunce. Malé lesklé skleněnky, sluneční kuličky cvrnknuté do důlku, slunce splývá se zemí. Býk dostává perlovou korunu. Zvěstování panny Marie – zvěstování pluhu. Siegfried osvobodí Kriemhildu. Zimní drak, co spolkl slunce, ji musí vydat.

Býk
Rolní bratři jdou do pole vyprosit si dobrou úrodu u Venuše. Do arény jsou vpuštěni srnci a zajíci a pořádá se na ně hon, aby měla Maia radost. Thorovi se obětují kozlové. Po Walpružině noci se zahánějí vlci. Čistí se studánky. Na Nebevstoupení se otevírá nebe a přicházejí bouře. Býk zplodil draka a drak zplodil býka, říká se na dionýsie. Jak Ódin, tak i archanděl Michael vyjede na bílém koni zabít draka.

Blíženci
Castor smrtelný, Polux nesmrtelný, oba je vychoval kentaur. Člověk a bůh, člověk a zvíře. Dívky tančí se starcem, roztrhají ho a probodnou. Jezdec na koni v plném trysku nabodne na šavli zelený věnec. Attis se změní ve smrk, když nesplní slib a ztratí panictví, sám se bude muset vykastrovat.

Rak
Na horách hoří svatojánské ohně. Zapalují se v pravé poledne. Z kopců se spouštějí ohnivá kola. Do Baldurova ohně se přihazují jedovaté houby, aby vykouřily moc trolů. Koupel o svatojánské noci má devítinásobnou sílu uzdravení. Studny zasvěcené svatému Ondřejovi ani v létě nevyschnou. „Vlčí patron“ svatý Petr dostane svou přezdívku po Ódinovi. Donar má železné kladivo, Petr železný klíč. Na Jana Křtitele se zdobí hroby.

Lev
Jupiter splodí s Latonou, bohyní noční oblohy, Apollóna, boha slunce. Kryštof nese Ježíška přes brod, dítě ho tlačí do vody a on bude pokřtěn. Kdo má jeho obrázek, tomu se vyhne násilná smrt. Dožínky a Nanebevstoupení. Poslední stéblo na poli zůstává pro Ódina a jeho osminohého koníka Sleipnira. Pro Neptuna se staví chýše z listí.

Panna
O bartolomějské noci se krajem potulují tajemní jezdci. Světí se byliny. O posvícení se tančí kohoutí tanec. Slunce sestupuje do říše draků a démonů. Paní Holečka přivádí děti na svět, jako Hel povolává duše zemřelých do podsvětí. Devídenní půst předchází eleusinským mystériím. I panna Maria nese klasy jako Deméter. Její modrý plášť připomíná pohanské bohyně.

Váhy
Slunce vstupuje branou mrtvých do říše stínů. Skadi, manželka Njorda, devět dní bude trávit v sídlu hromu a bouří, tři noci v kotvišti lodí. Květnový Michael se přesunul na září, vytlačí tak Wodana. A stane se z něj německý Michal. O rovnodennosti se koná sněm, rozhoduje se o životě, svobodě a majetku svobodných mužů. I boží soud se koná tento den.

Štír
Svatý Rafael ochrání poutníky v temném měsíci. Duše mrtvých se vracejí na zem. Nesmí se zabít žádná žába, mohla by se v ní ukrývat ubohá dušička. Duchové chrlí na zem jedovaté sliny. Lidé se shromažďují okolo ohňů. Na vzpomínku mrtvým se vaří boby. Kolové tance chrání lidi před neznámými silami zvenčí. Hodně prší. Baldur se smí vrátit na zem až ho budou oplakávat všechny živé i neživé věci.

Střelec
Na svatého Ondřeje tancují na rozcestích čarodějnice. Na křižovatkách se odehrávají hrdelní soudy. Ranní mše na počest panny Marie, Venuše či Kory. O Donarových večerech se klepe do dřeva dřevem, aby se probudila tráva. Sluneční Mikuláš dostane jednu botu, stejně jako Widar. Neposkvrněné početí. Zárodky života se klubou ze svých slupek. Lucie přináší světlo. I Perchta je světlá a zářící, paní Bertha s železným nosem. Lucie ochrání před kouzly, když se děti pomodlí.

Kozoroh
Zabíjí se vánoční kanec, kohout a kozel. Ke komu se přitočí vánoční hůl, přivázaná ke stropu, ten musí popít. Narodí se Mithra, zrodí se ze skály a zabije býka. Jehož krev se stane pramenem života. Druidové jdou pro jmelí a obětují bílého býka. Ježíšek se narodí na Štědrý den až od roku 354, předtím se rodí na Tři krále. Stromeček, strom života je obřadně spálen i s červenými ozdobami. O slunovratu se sluneční kolo přestane otáčet. Na dvanáct dní. Vzduchem sviští paní Perchta nebo paní Holečka se svým doprovodem. Při saturnáliích se musí hodně jíst a pít.

Vodnář
Nastává měsíc očisty a pokání. O luperkaliích se obětují kozy a psi. Luperci šlehají ženy pruhy kožešin. Přinesou jim tak plodnost. Hromnice, očištění panny Marie, nahradí luperkalie v roce 494. Ku poctě boha Marta se pořádají jezdecké závody a svěcení koní. Přichází masopust, karneval a bezzákoní blázni jsou taženi na lodi. Saturnálie. Masky a hluk, vynášení smrtky. Přichází divý muž a divá žena. Blázni smějí říkat pravdu.

Ryby
Na Wodanově pahorku se zapalují ohně. Zeleně odění vítají jaro. Sedláci se chodí modlit na Zelený čtvrtek ke stromům. V kostele se světí palmové ratolesti. Na Květnou neděli se konají procesí a nosí se letní hůlky. Podobá se hadí holi Hermově. Řehtačky nahrazují zvony. Hluk vyjadřuje zděšení a nevoli přírodních sil nad smrtí Páně. Půst a střízlivost jsou odedávna předpokladem pro posvěcení a zasvěcení. Všechno, co bylo, se znovu rodí.

30.1.2004