Čtenářský deníček

Frances G.Lombardiová, Gerald Scott Lombardi: Nekonečný kruh, Výklad etiky amerických Indiánů
 
 

Frances G.Lombardiová, Gerald Scott Lombardi: Nekonečný kruh, Výklad etiky amerických Indiánů
překlad Anna Grušová, Entelechia 1996

Pár úryvků z knížky:

Existuje mnoho záhad, které Velké tajemství odhalí pouze těm, kdo si to nejvíc zaslouží. Pouze těm, kdo ho v postech a o samotě hledají, se dostane jeho znamení. (Uncheedah, Santí Siouxové)

Velký Duch jenom v hrubých obrysech načrtne všem bytostem na světě jejich životní stezku, ukáže jim, kam mají dojít, ale nechá je, aby sami našli cestu, jak se tam dostat. Přeje si, aby jednali nezávisle podle své povahy, podle touhy vlastní každé z nich. (John Oheň/Kulhající Jelen, Lakotové)

Lakotové chápali vzduch, podobně jako bílí lidé chápou vodu - jako něco očistného, něco, v čem se koupou. Naše těla se koupala ve vzduchu a nedýchali jsme pouze nosem a plícemi, ale celým tělem... nejen potrava vyživovala tělo... vítr, déšť a slunce je také vyživovaly. (Luther Stojící Medvěd, Lakotové)

Nemyslím, že měřítkem civilizace je výška jejích betonových budov, ale spíš jaký získali lidé vztah ke svému prostředí a svým bližním. (Sluneční Medvěd, Čipevajové)

Naši rodiče nás učili, že lhaní je "velká ostuda", že je to "štít, za nějž zbabělec ukrývá svůj stud." (Bizoní Mládě Dlouhé Kopí, Siouxové)

Když k nám přišly Černé Sutany, vyprávěly nám o ďáblovi, ale my jsme ho nenacházeli ve věcech, které jsme znali. Myslíme si, že všechno je dobré i špatné a že žádná osoba nebo věc není jenom dobrá, nebo jenom špatná. (Dvě Nohavice, Vraní Indiáni)

Tvoje mysl musí být jako týpí. Nech dílec u vchodu otevřený, aby čerstvý vzduch mohl dovnitř a odvanul kouř zmatku. (náčelník Orel, Teton Siouxové)

Je dobré být laskavý k ženám v období mužné síly, protože se musíme svěřit jejich rukám na obou koncích svého života. (Pes, Oglala Siouxové)

Bílý muž myslí hlavou, Indián srdcem. (Ho-či-ní, Čerokíové)

Kmen následuje kmen a národ následuje národ jako vlny v moři. Takový je řád přírody a lítost je zbytečná. Tvůj čas zániku může být vzdálený, ale jistě nastane, protože ani bílý muž, jehož Bůh se s ním procházel a hovořil jako přítel s přítelem, nemůže být výjimkou z osudu nás všech. (Seattle, Duwamišové)

2.2.2006