Čtenářský deníček

John Perkins: Svět proměn
Volvox Globator, edice Garuda, 1999, překlad Magdalena Bydžovská


"Předpokládáte, že se my zde v New Yorku můžeme vrátit ke způsobu života našich předků, žít jako Ačuarové?" bývá častá otázka na Johna Perkinse. Obvyklá jeho odpověď je, že to není reálné, avšak že se můžeme vrátit k více udržitelným životním stylům, takovým, které více zdůrazňují extázi než materialismus. Můžeme se vrátit k principům, na kterých jsou založené šamanské kultury. Můžeme využít tezi věřících měnitelů forem, koncept, který praví, že se věci dějí z nám nepochopitelných důvodů, avšak můžeme je akceptovat, neboť se tak děje pro větší dobro; že není žádná evoluční pyramida; že jsme opravdu neoddělitelní od "ostatního"; že sen ve všech svých aspektech, jak vědomých, tak mimo vědomí, je naše přímé spojení s mocí, která je vyšší než my sami a že štěstí se netýká produkce a konzumace, ale je čistě záležitostí našeho pocitu jednoty, pospolitosti, prožití euforie z čistého bytí.

Technika změny snu podle tibetských šamanů. John Perkins získal tento návod od Marianny Bellazi:
Úvodní poučka: Když chceš něco změnit, tak se tím staň. Nestačí ale něčím se stávat, musíš tím být. Jaksi naplno.
Za prvé si vyber sen. Něco o čem sníš už dlouho a moc a moc. Ten sen může být kupříkladu někdo něco, kým čím se chceš stát nebo něco, co chceš zažít.
Za druhé si se zavřenýma očima představ černé místo. Jakési prázdno. Takové to, co máš v hlavě v noci, když se ti nic nezdá. Ani nemusíš moc dlouho čekat a v tý tmě se objeví stříbrné světélko. Prostě hvězdička. Pak už hvězda. Zašli svůj sen k této hvězdě. Mrkni se na to, jak ten sen hvězda pohlcuje.
Za třetí dostaň hvězdu, samosebou s tím snem, do svého čela a dovol jí projít svým třetím okem dovnitř hlavy.
Za čtvrté si představ v duchu vnitřek své hlavy jako křišťálovou nebo zrcadlovou kouli. Sen a hvězda se teď odrážejí a zvětšují v tom skvostném místě.
Za páté pozoruj, jak sen a hvězda třikrát explodujou. Pokaždé místo aby byly zničeny, jim je dodávána šťáva, jsou výraznější. Vlezou dokonale do tvé mysli.
Za šesté nech hvězdu a sen klesat do svého srdce. Představ si jej, své srdce, jako místo lemované křišťály, kde se sen a hvězda zvětšujou.
Za sedmé pozoruj, jak sen a hvězda třikrát explodujou. S každou explozí se znovu utvrď ve svém úmyslu zhmotnit ten sen. Probudit ho k životu. Vnímej sílu ve svém srdci a splynutí, které se odehrává mezi tvým srdcem, snem a hvězdou.
Za osmé je nech stoupat, hvězdu a sen, vzhůru hlavou skrze třetí oko do temnoty.
Je jednou jasné, že když to všecko provedeš dobře, tak to nemůže nezafungovat a sen se splní.

Z Literárních novin úryvek:

V jednom interview popisuje John Perkins svou bývalou práci jako úkol budovat americké impérium, starat se o to, aby co nejvíc zdrojů z celého světa plynulo do Spojených států. Perkins pracoval oficiálně jako ekonomický poradce a jeho rady byly drahé. Šlo o záměrně nereálné optimistické analýzy budoucího ekonomického rozvoje a s ním spojených potřeb výstavby infrastruktury – Perkinsovou specialitou byla energetika. Ve spojení s politickým a vojenským nátlakem a s korupcí tento postup vedl k neúnosnému zadlužení mnoha zemí, které si nechaly poradit. Půjčka musela být příliš velká, než aby ji bylo možné splatit, ale nejen to: „Jednou z podmínek půjčky – dejme tomu jedné miliardy pro zemi jako je Indonésie nebo Ekvádor – je, že země devadesát procent z půjčky pošle zpátky nějaké americké firmě nebo firmám, nějakému Haliburtonovi nebo Bechtelovi, které vybudují infrastrukturu.“ Peníze často vůbec neopustí Spojené státy. V jiných případech hraje svou roli Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond, instituce, které jsou, jak známo, Spojenými státy ovládány, protože zde mají vzhledem k pravidlům hlasování právo veta.

Nebyla to chyba. Tak jsme to chtěli. Nesplatitelnost dluhu uvede takovou zemi do trvalé závislosti na věřiteli – takovou zemi lze vydírat: v uvedeném příkladě Ekvádoru vynucením přístupu k ložiskům ropy v amazonském pralese. „(…) a oni se stávají našimi služebníky, našimi otroky. Je to impérium,“ shrnuje Perkins výsledek. Z velké části kvůli takovým dluhům a nekalým obchodním praktikám umírá denně sto tisíc lidí hladem nebo jeho bezprostředními důsledky.

Perkinsovo obrácení nebylo náhlé. Pracoval pro firmu Chas T. Main, zabývající se mezinárodním poradenstvím a zároveň, jak naznačuje, pro špionážní agenturu National Security Agency, jen deset let (1971 až 1981). Ale ještě i potom se nechal korumpovat a umlčovat lukrativními nabídkami. Své svědomí pak uklidňoval tím, že se namísto dřívějšího prosazování megalomanských energetických projektů se svou firmou věnoval obnovitelným zdrojům energie. Nakonec ale podnikání nechal a zabývá se „změnou globálního vědomí“.

8.2.2007