Čtenářský deníček

Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody
 Pragma

V toltécké tradici vede naguál člověka k osobní svobodě. Don Miguel Ruiz je naguál z rodu Rytířů orla a věnuje se předávání svých znalostí učení starých Toltéků.

Dodržováním čtyř nových dohod, můžeme zrušit všechny vazby a dohody, které nás každý den omezují, tyto dohody jsou:

Nehřešte slovem - Hovořte jako osobnost. Říkejte jen to, co si myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě nebo k pomlouvání druhých. Užívejte sílu slova ve jménu pravdy a lásky.

Neberte nic osobně - Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení.

Nevytvářejte si žádné doměnky - Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit, co skutečně chcete. Komunikute s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

Dělejte vše tak, jak najlépe dovedete - Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku; bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. Dělejte však za všech okolností vše, jak nejlépe dovedete, a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti.


7.2.2007