Jarek Slintal s Lotharem nejen o kapitalismu

"spisovatel" Jarek Slintal a "básník" Lothar opět plkají

Lothar: Hele, když jsi takovej sečtělej, vysvětli mi, proč mě tak zoufale irituje už jen to slovo - kapitalismus.
Jarek: Vidím to docela jednoduše, vadí ti proto, že je postaven, ten kapitalismus, na západní racionalitě, a k té ty máš dost daleko.
Lothar: Racionalita mě taky štve.
Jarek: No a v tom to je, ty jsi prostě nějak nezapadající do našeho západního světa. Kapitalismus je takové zkrocení, spoutání pudu po zisku. Jde o takové racionalizování tohoto iracionálního pudu.
Lothar: No a co je na tom tak západního?
Jarek: Tak tedy, kapitalismus je postaven na kontinuálnosti zisku. A to předpokládá pravidelnost směny, což vyžaduje zcela jiný způsob chování na trhu, než jak je to obvyklé na orientálním bazaru, kde výměna neprobíhá na základě pevné ceny a podle předem daných pravidel, ale má jedinečnou formu smlouvání.
Lothar: Jo, chápu, a to je všecko?
Jarek: Ne, hlavním principem kapitalismu je podmínka rentability produkce zboží, provozu kapitalistického podniku, a to je záležitost přímo paradigmatická.
Lothar: Hezky, hezky, a dál?
Jarek: Orientace na dosažení rentability, bez níž by každý kapitalistický podnik ztroskotal, lze nejlépe ukázat za pomoci analýzy nejmenší ekonomické struktury, jíž je kapitalistický hospodářský akt. Zisk je racionálně dosahován tehdy a jen tehdy, jestliže je odpovídající jednání orientováno na propočet kapitálu, takže bilanční propočítaný závěrečný zisk má při uzávěrce překračovat "kapitál", to jest bilanční odhadnutí ceny věcných prostředků, použitých pro zisk a směnu.
Lothar: Hele, brzdi, kapku mě mateš, abys náhodou nechtě neodběhnul do nějaký mojí iracionální nálady a ...
Jarek: Počkej, ještě to shrnu. Takže tedy racionální hospodaření, úhelný kámen kapitalismu, je charakterizován propočtem a bilancí, je to tedy ten nejzákladnější model účelové racionality jednání, a zároveň je předpokladem jejího celosvětového rozšiřování, její "globalizace".
Lothar: A dost, už mě to neba. Radši na tebe vymyslím nějakou veselejší otázku.
Jarek: Ještě ti řeknu takovou perličku.
Lothar: Sem s ní.
Jarek: Ve světě neexistují různé druhy racionality, ale jen různé možnosti jejího zaměření, její různé směřování. "Racionality" se liší pouze tím, které oblasti a s jakým záměrem byly racionalizovány. Třeba konfuciánský racionalismus znamenal racionální přizpůsobení se světu. Puritánský racionalismus, hlavní toť zdroj kapitalismu, znamenal naopak racionální ovládnutí světa.
Lothar: Zlatí konfuciáni.
Jarek: A na co jsi se mě chtěl zeptat ještě?
Lothar: Jestli bys mi nekoupil cigára, jo?
Jarek: Ale ano, hochu, ty bys mě stejně tak dlouho otravoval, že by to nebylo k vydržení, takže ano, koupím ti je.
Lothar: Díky, jestli někdy budu mít peníze, tak ti zase na oplátku koupím kafe, tatranky a nebo tak.
Sestřička: Pánové, nevysedávejte pořád na kuřárně, jděte se obléknout, můžete už na vycházku.
Lothar: To je fajn.
Jarek: Projdeme se, kolego?
Lothar: Jasně, a začneme trafikou, jo?
Jarek: A potom se mrkneme na farmu na zvířátka?
Sestřička: A nezapomeňte se zase v kavárně, večeře je v šest, vy dva milovníci zvířátek!
Lothar: Proč ta ironie?
Jarek: Lotharíno, moc dobře víš, že sestřička Marta za svým prostořekým a uštěpačným projevem skrývá dobré srdce. A hlavně je tady v Bohnicích nejkrásnější, takže bych jí prominul i větší jedovatosti.
Lothar: Tak už pojď!
Jarek: Máš pravdu, radši už sklapnu, nerad bych, aby zase někdo tvrdil, že vedeme špinavé řeči.

Soutěž o to, kdo na farmě vyprovokuje lamáka k tomu, aby ho poplival, vyhrál tradičně Jarek Slintal. Měl aspoň o čem mluvit v kroužku vypravěčů v kavárně. Lothar si dal kafe se šlehačkou a pokuřoval k tomu spartičky, protože si u Jarka otevřel úvěr, taky tradičně.
Na večeři přišli zase pozdě. Nikdo jim to ale nevyčítal, vždyť byli jinak hodní blázni.

14.11.2001