Čtenářský deníček

Sogjal Rinpočhe: Tibetská kniha o životě a smrti

Sogjal Rinpočhe: Tibetská kniha o životě a smrti
 Pragma 1996, překlad D.Zbavitel

Sogjal Rinpočhe, který vyrůstal mezi významnými tibetskými mistry, seznamuje hlavně západního čtenáře s tradicemi tibetského buddhismu, s Tibetskou knihou mrtvých, s cestou dzogčchenu.

Jedním z důležitých postřehů autora je poznámka, že dodnes revolučním poznatkem buddhismu je, že život a smrt existují jen v mysli a nikde jinde. Mysl se dělí na obyčejnou a vlastní přirozenost mysli, její nejvnitřnější podstatu. V tibetštině se nazýva rigpa, prvotní, čisté, ryzí vědomí, jež je současně inteligentní, znalé, zářivé a vždy bdělé.

Nejdůležitějším pojmem Tibetské knihy smrti je pojem bardo. Jedinečnost a síla učení o bardech je v tom, že ukazuje s naprostou přesností skutečný proces smrti a tím odhaluje skutečný proces života.

Ve vrcholném okamžiku procesu umírání, po rozplynutí živlů, smyslů a myšlenkových stavů, se na okamžik obnaží nejvyšší přirozenost mysli, Základní zářnost. Potom se prchavě objeví záře této přirozené mysli a zazáří ve zvukových, barevných a světelných jevech. Nato se probudí vědomí zemřelého a vstoupí do barda vznikání; obyčejná mysl se vrátí a vezme na sebe projev - formu mentálního těla - podle diktátu minulé karmy a návyků. Ty nutí obyčejnou mysl, aby lpěla na iluzorních bardických zážitcích jako na něčem reálném a pevném.

Učení o bardu tedy ukazuje, co je smrt. Nic menšího než tři fáze procesu postupného projevování mysli: od nejryzejšího stavu podstatné přirozenosti mysli, přes světlo a energii až po narůstající krystalizaci mentální formy.

Tři fáze procesu, které vidíme rozvíjet se v bardických stavech po smrti, lze vnímat i na jiných úrovních vědomí v životě. Podobný proces probíhá třeba ve spánku. Když usneme, smysly a hrubší úrovně vědomí se rozplývají a na krátký okamžik je odhalena absolutní přirozenost mysli, Základní zářnost. Pak následuje dimenze vědomí, srovnatelná s bardem dharmaty, která je jemná, že si ji ani neuvědomujeme. Kolik lidí se uvědomí, že spí? Většina z nás si uvědomuje teprve další stádium, kdy mysl znovu nabývá aktivity a my se ocitáme ve snovém světě podobném bardu vznikání.

Přesně týž proces lze rozpoznat v tom, jak fungují myšlenky a city, ve způsobu, jak vznikají. Základní zářnost je prvotní stav, který existuje před vznikem jakékoliv myšlenky nebo emoce. V nepodmíněném prostoru se pohne základní energie, spontánní záře rigpy, která začne vznikat jako základna, potenciál a potrava citu. Tato energie může na sebe brát podobu emocí a myšlenek, které nás pak nutí k činnosti a hromadění karmy. Sogjal Rinpočhe dodává, že jestliže se důkladně seznámíme s meditační praxí, můžeme vidět tento proces s neomylnou jasností.

Zkoumáme-li skutečně každý aspekt svého života, odhalíme, jak procházíme neustále ve spánku, myšlenkách a emocích oním procesem bard. A tato skutečnost nám poskytuje nesčíslné příležitosti k osvobození jak nyní, tak i ve chvílích smrti. Každý aspekt celého procesu nám dává současně i šanci na osvobození, i šanci na zmatek.

Dál se rozepisovat nebudu, přepisovat celou knížku je poměrně zbytečné, kdo má o tyto věci zájem, určitě si k této knížce plné naděje, krásy, lásky a tolerance ke všemu živému cestu najde.
9.12.2001