Čtenářský deníček

Rabi Bradley R.Bleefeld, Robert L.Shook: Příběhy z talmudu
 Legendy a ponaučení ze staré literární tradice

Portál, 1999, překlad Hana Kašparová


První písemná podoba talmudu pochází od rabího Jehudy Ha-Nasi, zvaného kníže Jehuda, který žil kolem roku 200 n.l. Texty seřadil do šesti skupin podle tematických oblasti - zemědělství, šabat a svátky, manželství, občanské a trestní právo, rituální oběti, čistota. Základní texty byly nazvány nařízení, druhý zákon, hebrejsky mišna. Pozdější komentáře a výklady tvoří další část, gemaru. Podle dvou verzí gemary, z Palestiny a z Babylonie, existuje Talmud palestinský a Talmud babylonský. Podle typu literatury se dělí na halachu - zákon, a hagadu - podobenství, příběhy a kázání, které zákon vysvětlují. Právě z této hagady byly vybrány příběhy pro knihu Příběhy z talmudu. Talmud se nečte, talmud se studuje. To si prý má čtenář uvědomit.

Malá ukázka z druhé části knihy:

Život v obci, Soucit

59 Sen o víně

„Včera jsem měl sen,“ řekl jeden rabi druhému. „Jsem z něho poněkud zmaten, protože mu nerozumím.“
„Vyprávěj mi ten svůj sen,“ požádal ho druhý rabi.
„V tom snu jsem s přáteli pil pivo a později jsme začali pít pálenku. Potom jsme ochutnávali lahodné víno a nakonec jsem se probudil. Řekni mi, co si myslíš, že ten sen znamená?“ zeptal se rabi.
„To je dobré znamení, když se nám zdá o alkoholických nápojích,“ odpověděl druhý rabi. „Ale pokud jde o víno, to má zvláštní význam.“
„Co je na víně tak zvláštního?“
„U vína nikdy nevíš, co se může stát. Někdy něco pozitivního a někdy něco negativního. Víš, víno je jako život sám,“ pokračoval rabi. „Jak se učíme ze Žalmů:‘Víno obveseluje srdce člověka.‘ A v Příslovích se dozvídáme: ‘Dej víno těm, kteří jsou truchlivého ducha.‘ Vidíš, nikdy nevíš, co z toho vyplyne.“
„To, co říkáš, je správné,“ přitakal první rabi, „ale neplatí to pro ty z nás, kdo jsme učenci. V našem případě je víno vždycky dobré znamení, protože zveme druhé, aby jedli náš chléb a pili naše víno. Vždycky se chceme o své víno podělit, aby s námi druzí mohli sdílet naši radost.“
Druhý rabi byl nejdříve zticha. Až si promyslel, co jeho přítel řekl, souhlasil. „Máš pravdu. Víno je vždycky dobré znamení. Tak ať lidé usilují o to, aby se stali učenci jako my, protože naše srdce jsou obveselována a náš duch není nikdy truchlivý.“
(B’RACHOT 57)

Z komentáře rabína:
Obraz vína je metafora rabínského vzdělání a učenosti. Je pravda, že poznání nemusí přinést dokonalé výsledky v každé jednotlivé situaci. Poznání nabízené s láskou a úctou však obohacuje životy druhých. Z toho důvodu nakonec druhý rabi došel k závěru, že sen o víně je dobré znamení. Jako víno i dobré vzdělání omlazuje srdce člověka.


5.7.2003