Čtenářský deníček

Lyall Watson: Nadpříroda
 Volvox Globator 1999, přeložili George a Jenny Dvorsky


Théta vztek:
Zdá se, že stejně jako děti máme všichni přirozenou tendenci citově reagovat na zklamání agresí spojenou s théta vlnami v mozku. Skutečnost, že jde o vědomý a úmyslný proces byla demonstrována W.G.Walterem v laboratorních pokusech, kde byl vztek uměle vyvolán vystavením subjektu blikání světla v rytmu théta mezi čtyřmi a sedmi cykly za sekundu. Chování s přítomností théta rytmů lze popsat jako „netolerance“, „sobeckost“, „netrpělivost“, „podezřívavost“ a „dětinskost“. Tyto věci jsou nejvíce spojeny s lidmi, kteří prodělávají obtížná období svého života, kdy mohou pravděpodobně hodně získat, když se jim dovolí projevit se ve výbuších náladovosti, ale jsou už příliš staří, aby to bylo sociálně přijatelné. Někdy je úroveň théta vzteku tak vysoká a tak potlačená, že je odvedena jiným kanálem a místo toho, aby člověk kopl do židle, což by bylo považováno za dětinské a pohoršující, jeho podvědomí vytvoří silové pole, které to vykoná za něho.

Intuice:
Při vyhodnocování příkladů zřejmého předvídání si musíme být vědomi schopnosti života vnímat velmi jemné stimuly, které nám sdělují, že budoucnost už začala. Tyto stimuly umožňují živým tvorům předvídat budoucnost rozšířením přítomnosti. V podvědomých oblastech, které reagují na drobné signály z prostředí, už budoucnost existuje. Cykly světla a tmy, tepla a chladu, magnetismu, radioaktivity a gravitace poskytují důležité signály a život se učí reagovat i na nejjemnější stimuly. K ničemu nedochází v izolaci, dýcháme, krvácíme, smějeme se, pláčeme, padáme a umíráme v souvislosti s vesmírnými událostmi.

Dráhy a zkraty:
Živý organismus závisí na vnějších informacích. Ty přicházejí ve třech podobách - v elektromagnetických vlnách, jako například světlo; v mechanických tlacích, jako je zvuk; a chemických stimulech, které dávají například vznik chuti a čichu. Všechny tyto tři druhy signálů jsou přeměněny smyslovými přijímači na impulzy elektrické energie, které zprávu předávají do centrálního nervového systému. Skutečnost, že vše nové cestuje nervy stejným dopravním prostředkem, může být dokázána odkloněním provozu. Je-li nervové vlákno z jazyka spojeno s jiným, které vede z ucha do mozku, kapka octa v ústech "chutná" jako hlasitá a náhlá exploze. Tak, krátkým spojením ve smyslovém spojení způsobeným drogami nebo stresem, vznikají halucinace, kdy například hudba vstupuje do mozku ve formě světelných tvarů.

19.3.2004