Čtenářský deníček

Edward O. Wilson: Konsilience, Jednota vědění

Edward O. Wilson: Konsilience, Jednota vědění
 Nakladatelství Lidové noviny 1999, překlad Pavla Sadílková, Jana Spurná

E.O.Wilson doporučuje ujednocení si pojmů a spolupráci mezi všemi vědními disciplínami, využití přírodních a exaktních nauk v humanitních oborech, třeba i v sociologii nebo ekonomii. Je zastáncem koevoluce lidských genů a kultury.

Co mě trklo při čtení pasáže o lidském mozku:
- Místním narušením mohou podléhat jiné složité duševní operace, jejichž průběh může přesto zapojovat rozsáhlou část mozku. Pacient trpící lobální epilepsií často trpí hyperreligiozitou, tendencí připisovat všem událostem, malým i velkým, kosmický význam. Jsou také náchylní k hypergrafii, nutkání zaznamenávat svoje vize přívalem amatérských básní, dopisů a povídek.

A jeho názory na snění:
- Stručně řečeno, snění je druh šílenství, příval vidin, který je jen vzdáleně spojen s realitou, je emocionálně zabarvený a protkaný symboly libovolného obsahu, s potenciálně nekonečným počtem variací. Je velice pravděpodobné, že snění je vedlejším produktem vznikajícím při přeskupování a seřazování informací v paměťových stopách mozku. Nepochází, jak si představoval Freud, z divokých emocí a skrytých vzpomínek, které proklouzly mozkovou cenzurou.

A nakonec něco o původu umělecké činnosti:
- Umění není produktem náhodného génia nezávislého na historických okolnostech a idiosynkratické osobní zkušenosti. Kořeny umělecké inspirace mají mnohem delší historii, sahají až ke genetickému zrodu lidského mozku a jsou trvalé.